15 nov 2022

Medlemskonsulenten

Vores medlemskonsulent, Niels Marthinsen, har et indgående kendskab til kompositorisk arbejde inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer, det miljø musikken lever i og de partnere og til tider modparter, man som professionel komponist samarbejder med.

Som medlem af Koda er du velkommen til at kontakte Niels, hvis du har spørgsmål vedrørende:

  • kontraktskrivning
  • ophavsret (Koda/NCB spørgsmål)
  • ansøgninger
  • opbygning og styring af projekter
  • musikforlag og pladeselskaber
  • arbejdsmarkeds- og skatteforhold
  • kompensationsordninger
  • tvister
     

... og/eller andre faglige spørgsmål.Vi opfordrer til, at du søger sparring, råd og vejledning hos Niels, inden du søger afklaring af eventuelle juridiske problemstillinger hos autorernes juridiske rådgivning.