9 okt 2017

Undervisning i komposition

Søg støtte til kompositionsundervisning

Ønsker du at få undervisning i komposition, kan du nu søge om at få støtte til at modtage 16 lektioner á 45 min. hos en professionel komponist. 

På grundlag af en godkendt ansøgning fra dig, kan der ydes et beløb svarende til en timeløn efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb.

Det er et krav, at den ønskede lærer arbejder professionelt som komponist og er medlem af Koda, samt at der er indgået aftale med komponisten, inden der ansøges. Der er ingen aldersbegrænsning.