9 okt 2017

Undervisning i komposition

Kompositionsundervisning til ikke professionelle

Ønsker du at få undervisning i komposition, kan du nu søge om at få støtte til at modtage 12 lektioner á 45 min. hos en professionel komponist. 

På grundlag af en godkendt ansøgning fra dig, kan der ydes et beløb svarende til en timeløn (undervisning og forberedelse) efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb.

Det er et krav, at den ønskede kompositionslærer arbejder professionelt som komponist og er medlem af Koda, samt at der er indgået aftale med komponisten, inden der ansøges. Der er ingen aldersbegrænsning, men tilbuddet er  primært rettet imod komponistspirer. 

Er du allerede professionel komponist, kan du søge et mentorforløb. Læs mere i her