17 nov 2017

The overheard

Skrevet af Tina Schelle

”The OverHEARD tuner ind på de overhørte lyde og inviterer alle til at være opmærksomme på omgivelsernes levende lydmiljøer og til at gentænke forskellene mellem lyd, musik og støj”

Således præsenterer lydkunstner/forsker-makkerparret Marie Højlund og Morten Riis deres store ambitiøse lydkunstprojekt, The OverHEARD, der udfolder sig over hele Region Midtjylland under Aarhus Kulturby 2017. Et projekt der skal få os til at slå ørerne ud og gentænke forskellene mellem lyd, musik og støj.

Med projektet inviterer Morten og Marie alle til aktivt at tune ind på de lyde, vi i hverdagen nemt overhører.

”Hvordan kan vi få folk til at finde skønhed i støjen og lytte til verden på en ny måde, hvornår bliver det musik? Kunne man forestille sig, at det allerede var musik fra starten?”, spørger Morten Riis

Ved at nedbryde skellet mellem kulturforbruger og ikke-kulturforbruger, kunst og ikke-kunst samt de hverdagslige og unikke kulturoplevelser, er målet med The OverHEARD at åbne op for dialog og refleksion og endvidere bygge bro mellem samfundets komplekse lydmæssige udfordringer, samt den lyd vi bruger til at akkompagnere vores daglige gøren og laden.

Kunstprojektet består af tre aktiviteter, der vil gøre alle i stand til at skabe et foranderligt soundtrack til deres liv i 2017: et udendørs lydspor, et online lydspor og et koncertlydspor.

Det udendørs lydspor indebærer seks udendørs lydskulpturer, der er placeret rundt i Region Midtjylland, skabt af prominente nationale og internationale kunstnere.

Lyden fra disse skulpturer live-streames til en hjemmeside, hvor man kan mixe den live­ transmitterede lyd fra de seks lyd-skulpturer døgnet rundt til sit eget soundscape.

Gennem live koncerter med bands og ensembler, der inkorporerer det streamede lydmateriale i deres sange og kompositioner, vil koncertlydsporet blive skabt.

Fra idé til virkelighed

The OverHEARD startede egentligt som et projekt med en helt anden udformning, som blev indsendt til ”Call for Lyden af Aarhus 2017”. Projektet vandt ikke, men der var lagt så mange kræfter i det, at Morten og Marie besluttede at videreudvikle konceptet, og gennem det sidste call for eksterne projekter under Aarhus 2017, blev The OverHEARD en realitet.

Morten og Marie er begge kuratorer på projektet, både hvad angår kunstnere og lokationer. Nogle af lokationerne er udvalgt på baggrund af særlige oplevelser, de hver især har haft med stederne. For eksempel vidste de fra start af, at de gerne ville lave noget i Mønsted Kalkgruber og Mindeparkens mindesmonument i Aarhus på grund af stedernes akustiske egenart. Andre steder er fundet i samarbejde med kommunerne, om at finde kommunens lydlige seværdigheder.

Kunstnerne er udvalgt fra en lang liste af kunstnere, som alle har det til fælles, at de med deres lydkunstværker sætter spørgsmålstegn ved, hvor lydværket starter, og hvor omgivelserne slutter.

Udfordringen har så været efterfølgende at koble stederne sammen med kunstnere, der kunne se de samme kvaliteter ved stederne som Morten og Marie selv, hvilket ikke altid var tilfældet. Puslespillet gik dog op, og det er blevet til seks unikke lydskulpturer spredt ud over hele Region Midtjylland i 2017.

Flere kasketter

Udover at være idémænd til The OverHEARD har Morten og Marie måttet jonglere med mange kasketter i forbindelse med gennemførelse af projektet: de er kuratorer, kunstnere på et af lydinstallationsværkerne, projektledere, fundraisere, sågar håndværkere, og med manglende viden og kompetencer indenfor byggesagsansøgninger og jura har der været mange udfordringer.

For hvordan planlægger man sin tid imellem de mange opgaver, og hvornår har man hvilken kasket på? En projektleder forventes at være tilgængelig hele tiden, men som kunstner har man også brug for ro til fordybelse.

Logistik har med andre ord været den helt store overskrift i arbejdet med The OverHEARD, ”men det giver på den anden side en særlig kontrol og energi, som når det lykkes er helt fantastisk”, fortæller Morten.

En forskningsmæssig vinkel

Ud over de før nævnte mange kasketter er både Morten og Marie også forskere. Derfor har The OverHEARD også en forskningsmæssig vinkel og gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet.

Sideløbende med projektet er der indtil videre publiceret tre artikler og Morten og Marie har deltaget i to konferencer – alt sammen med fokus på forskellige indgange til hvad er lytning og nye erkendelser af vores daglige verden gennem lydkunst.