Open call

Lydbaseret kunstinstallation til Ofelia Plads

Foreningen Ofelia Plads, Umage og Dansk Komponistforening inviterer kunstnere, der i deres værker arbejder eksperimenterende med lyd, til at indsende idéer til et lydkunstværk til Københavns nye byrum, Ofelia Plads.

OM PROJEKTET

Ofelia Plads er en bearbejdning af et af Københavns havns mest centrale historiske steder, Kvæsthusbroen. Pladsen, der åbnede i juni 2016, er formgivet af arkitekterne Lundgaard & Tranberg, og i dag har Ofelia Plads en helt særlig identitet som både et moderne byrum og et historisk sted med en kulturarv, der forpligter.

Henover året danner pladsen ramme om et program, der henvender sig til stedets brede målgruppe og udnytter pladsens unikke udfoldelsesmuligheder til både store events og mindre mere intime kulturoplevelser. I det store monumentale byrum er det oplagt at skabe forskellige typer af midlertidige æstetiske rum i en menneskelig skala – kunstværker, der kan skabe en offentlighed omkring sig, der er helt anderledes end de kortvarige store events på pladsen.

Med en lydbaseret kunstinstallation skabt til pladsen vil Foreningen Ofelia Plads, Umage og Dansk Komponistforening realisere et tværæstetisk eksperiment, som skal bidrage til forankringen af Københavns nye byrum.

OM KONKURRENCEN

Det overordnede formål med projektet er således at undersøge lydkunstens muligheder for at skabe alternative æstetiske oplevelser, som relaterer sig til Ofelia Plads særlige kulturelle og geografiske kontekst.  

Der ønskes idéer til et stedsspecifikt tværæstetisk kunstværk, der skal gå i dialog med Ofelia Plads’ både lydlige og visuelle identitet. Værket skal skabes specifikt til Ofelia Plads og vil være midlertidigt. Værket skal realiseres på pladsen i efteråret 2017.

HVEM KAN DELTAGE

Konkurrencen er for alle professionelle kunstnere, der eksperimenterer med korrespondancer mellem lydlige og visuelle elementer i kunsten.

Kunstnere kan enten alene eller i samarbejde med en eller flere andre kunstnere, indsende en idé til et værk, der både udfolder sig som en fysisk installation på stedet og har et lydligt element.

SPECIFIKATIONER PÅ PLADSEN

 • Underlag: rillet beton
 • Bredde: 47 meter, længde 275 meter
 • Vanddybde: 8-10 meter
 • Strøm: 32/64/125 amp
 • Etablering af materiel: Der er forankringspunkter fordelt over hele området, der hver kan trække en belastning på 5 ton. Der må ikke under nogen omstændigheder bores i underlaget. Der må i øvrigt ikke bores eller skrues i scenetårn og pavilloner på Ofelia Plads.
 • Belastning: Max. 5 ton punktbelastning, og max. belastning på 500 kg/m2, hvis et større område af Ofelia Plads overdækkes.

HVEM BEDØMMER DE INDSENDTE FORSLAG

Alle indsendte idéforslag bedømmes af en jury, der udvælger en idé, der efterfølgende realiseres som et egentligt bestillingsværk. Kunstneren/kunstnerne bag den udvalgte værkidé honoreres, når det endelige værk foreligger. Der udbetales således ikke honorar for idéen alene eller for idéer, der ikke udvælges af juryen, men kun for det endelige værk.

Juryen består af

Anders Benmouyal, kunstner
Lotte Boesen Toftgaard, kurator og stifter af Umage
Morten Riis, lydkunstner og komponist
Peter Grønborg, kurator Ofelia Plads
Rune Søchting, lydkunstner

Juryen faciliteres af Sine Tofte Hannibal, daglig leder Dansk Komponistforening

Juryens bedømmelse er endelig og kan ikke anfægtes

HVAD SKAL DU / I SENDE:

 • Max. 1 A4 side som pdf der beskriver din idé, og hvad det er for et værk, du/I gerne vil skabe til Ofelia Plads, herunder hvordan værket går i dialog med stedets lydlige og visuelle identitet. Redegør endvidere for hvordan du/I rent praktisk vil realisere idéen.
 • Skitser og lyd-/billedfiler samt referencer til lignende værker er velkomne, men er ikke et krav.
 • Et estimeret budget for produktionen inden for den økonomiske ramme (200.000 kr.)
 • CV inkl. navn, adresse, tlf., e-mail og evt. hjemmeside
 • Referencer og links til egne relevante værker

TIDSPLAN:

 • 20.04.2017: Deadline for indsendelse af idé
 • Ultimo april 2017: Alle indsendte forslag behandles af juryen
 • Primo maj 2017: Det udvalgte forslag annonceres
 • maj - august: 2017 Produktion
 • september 2017: Lydkunstværket lanceres
   

SAMLET ØKONOMISK RAMME FOR REALISERING AF DIN IDÉ:
Kunstnerhonorar: 100.000 kr.
Produktion: 200.000 DKK

Beløbet er inklusiv materialer, honorar til evt. anden assistance i forbindelse med realiseringen samt alle udgifter til produktion af det endelige værk. 
Kunstneren bag det vindende forslag varetager selv produktionen.

HVORTIL SKAL FORSLAGET SENDES:
Send din idé til: Sine Tofte Hannibal, sth@komponistforeningen.dk

Evt. lyd- og videofiler kan med fordel sendes via yousendit.com eller lignende, og det er også muligt at henvise til en hjemmeside, hvorfra filerne kan downloades.

Forslag, der ikke følger ovenstående retningslinjer, vil ikke bliver taget i betragtning.