Nye tiltag i DKF's puljer

Fra begyndelsen af 2017 har Dansk Komponistforenings bestyrelse besluttet at foretage to ændringer i uddelingen af midler fra vores to puljer: Komponistmidlerne og Produktionspuljen.

Større arbejdslegater

Når det gælder Komponistmidlerne, vil de arbejdslegater, der uddeles fremover, være på minimum 20.000 kr., og der kan kun opnås ét arbejdslegat om året.

Forsøgsordning med bestillingshonorarer

I Produktionspuljen vil der i 2017 – foreløbig som en forsøgsordning – kunne søges støtte til bestillingshonorarer.

Bestillingshonorarer skal søges af bestillere og skal, hvor der indgår andre produktionsomkostninger end bestillingshonoraret til komponisten, indgå som en udgiftspost i det samlede produktionsbudget.

Støtte til bestillingshonorarer tildeles under forudsætning af, at der er indgået en aftale mellem bestilleren og komponisten. DKF opfordrer endvidere bestillere til at medfinansiere komponistens honorar.