Komponistmidlerne

For at kunne søge Komponistmidlerne skal du være medlem af Koda. Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst og beslægtede genrer.

HVAD KAN JEG SØGE STØTTE TIL ?

Du kan ansøge om: arbejdslegater, rejsestøtte, stemmeudskrivning, kompositionsrelateret software og produktionsrelateret udstyr samt mentorforløb. Mere om støtteformålene

KRAV TIL SELVE ANSØGNINGEN?

Da det af økonomiske grunde ikke lader sig gøre at imødekomme alle ansøgninger, er det vigtigt at din ansøgning er så fyldestgørende, velmotiveret og detaljeret som muligt med et samlet budget samt oplysning om, hvilke øvrige fonde der er søgt, således at fordelingsrådet kan foretage en fair prioritering.  

Bemærk! Der er formelle krav der skal være opfyldt for at ansøgningen kan komme i betragtning:

  • Lydfil og CV er et krav til alle ansøgninger i komponistmidlerne: CV max 1 side, 1-3 musikeksempler (mp3 eller mp4)
  • Ansøgning max. 1 side
  • Budget opstillet med alle udgifter og indtægter (arbejdslegater kræver ikke budget)

     

HVAD SKAL JEG HUSKE ?

Din ansøgning skal være forsynet med bankregistrerings- og kontonummer, CPR-nummer samt persondata.

HVORNÅR FÅR JEG SVAR ?

Der kan forventes svar inden for to måneder efter ansøgningsfristen.

BEMÆRK!

Alle bevillinger offentliggøres her på hjemmesiden. Afslag offentliggøres ikke.