Generalforsam- ling 2017

Dansk Komponistforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 3. april 2017 kl. 15 - ca. 19 i Kodas kantine, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø. Indkaldelse er sendt ud med posten men kan også downloades i menuen til højre sammen med regnskab og diverse bilag.

Forslag og/eller navne på kandidater til fordelingsråd eller bestyrelse skal være sekretariatet i hænde senest mandag d. 20. marts, hvorefter en revideret dagorden udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen - jvf. foreningens vedtægter.

Middag efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen kl. ca. 19 er medlemmer med ledsagere velkomne til middag og hyggeligt samvær.

NB! Tilmelding til GF og/eller middag skal ske senest 27.03. 2017 til Tina Schelle på tlf. 33 13 54 05 eller mail: ts@komponistforeningen.dk