15 nov 2022

Faglige netværk

I DKF kan du som medlem blive en del af relevante faglige netværk, der kan styrke dit arbejde som komponist.

Komponisternes undervisernetværk

Arbejder du med at undervise børn, unge eller voksne i komposition, faciliterer du kompositionsworkshops eller andet, så er dette netværket, hvor du kan søge sparring, dele erfaringer og konkrete redskaber og metoder for derigennem at udvikle din egen undervisningspraksis samt holde dig opdateret om, hvad der rør sig.
 
 

Netværket ES21

ES21 er et netværk for den eksperimenterende scene med fokus på nyskabende musik fra artpop til avantgarde. Netværket har eksisteret siden 2013, og det er åbent for alle medlemmer af Koda, der er nysgerrige på nye inputs og vidensdeling i en social sammenhæng, som både vægter faglig dybde og foreningshygge.

Netværket drives af Jan Lippert, som også faciliterer netværksmøderne. Er du interesseret i at vide mere, kan du tage kontakt til ham på newsound21@gmail.com
 

Brancheforeningen for film- og mediekomponister - BFM

BFM er et netværk under de fire organisationer DKF, AUTOR, DPA og Musikforlæggerne i Danmark. Sammen med dem arbejder BFM for at skabe gode vilkår for de danske komponister, som først og fremmest arbejder med audiovisuelle medier, TV, kort-, dokumentar- og spillefilm samt spil. www.filmkomponister.dk
 

Komponistkollektivet

Komponistkollektivet er et inkluderende community for komponister på tværs af alle genrer for musik og lydkunst, generationer og erfaringer. Bag initiativet står komponist Lil Lacy, som inspireret af det miljø, der bl.a. er opstået på tværs af generationer og musikgenrer i løbet af ca. 10 års kompositionscamps på Engelsholm Højskole, nu inviterer til uformelle komponistmøder ca. hver anden måned i Koncertkirken på Nørrebro - altid indledt med fælles madlavning og spisning. Læs mere på www.komponistkollektivet.dk