18 aug 2017

Den rejsende

Komponisten Eva Noer Kondrup tager livtag med mennesker på flugt

Interview med Eva Noer Kondrup af Tina Schelle

Nærmest ”overnight” fik komponisten Eva Noer Kondrup i februar 2016 idéen til en ny opera, hun ville skrive. Sikkert foranlediget af integrationsminister Inger Støjbergs nye smykkelov, der lige var trådt i kraft, og som vakte en gammel idé til live om at lave Bertolt Brechts Mutter Courage fra 1938/39 som opera.

Bertolt Brechts drama udspiller sig i 1600 tallet under 30 års krigen, hvor man følger en mor udvandre fra Sverige trækkende på en kærre med sine tre børn. Et billede der let lader sig overføre på det store antal flygtninge, der i 2015 krydsede grænsen til Danmark og vandrede mod Sverige ad motorvejen.

Et operakompagni bliver til

Idéen til den nye opera blev hurtigt en realitet. Allerede dagen efter, at en synopsis var skrevet ned, forelagde Eva sopransangeren Cecilia Lindwall sin nye idé om en politisk opera. Cecilia indvilligede uden tøven i at spille Mutter Courage og ringede med det samme til sin faste makker, mezzosopranen Anna Einarsson, som også sagde ja til at deltage i operaprojektet – og dermed var det første lille arbejdshold skabt.

I løbet af bare 2-3 måneder var halvdelen af operaen skrevet, og arbejdsholdet, som nu også omfatter Ida Fogh Kiberg som debuterende instruktør, har arbejdet meget med forskellige dogmer.

”Vi har for eksempel arbejdet meget med, hvordan lyset får en større rolle i iscenesættelsen. I stedet for at komme på til allersidst og belyse det, som alle de andre har fundet på, så har vi inddraget lyset fra starten af i den kreative proces”.

Til det arbejde er det lykkedes at få lysvirtuosen Jesper Kongshaug med på vognen, ligesom det også er lykkedes at finde et teater. Takkelloftet har sagt ja til, at de kan gæstespille der, og har i det hele taget været meget imødekommende.

Debut som librettist

Det er ikke muligt at bruge Brechts tekst direkte, eftersom hans familie sidder tungt på rettighederne. Derfor har Eva valgt at referere til Odin Teatrets version af Mutter Courage. En opsætning, der gjorde et uudsletteligt indtryk på hende den gang i 80’erne.

”Den måde Odinteatret havde lavet det på, viste håbløsheden – det uendeligt håbløse”, fortæller Eva.

Hendes version af Mutter Courage har fået titlen ”Den Rejsende” og er blevet en kammeropera om det at flygte, bygget på erindringer fra mennesker i krig. Librettoen til operaen har hun selv skabt ved at sætte en masse politiske og religiøse citater sammen, som hun så selv fylder ud og forsøger at lægge sig stilistisk op ad. Der er bl.a. tekster af flygtningebørn fra ex-Jugoslavien, og i øjeblikket ser hun på tekster fra et kompendium af den provokerende kunstner Jens Galschiøt, hvor han har gennemtrevlet biblen, koranen og Talmud for rent positive og rent negative ytringer. Han har især undersøgt de tre religioners syn på kvinder og kvinders rettigheder. Det viser sig, at Koranen er noget mildere i sin behandling af kvinderne end Biblen er!

Det er første gang, Eva selv kaster sig ud i at arbejde med tekst til et musikdramatisk værk, ”men i lige netop denne situation skulle der ske noget”, fortæller hun. ”Operaen indeholder et politisk citat - Inger Støjbergs udtalelse om at det kun er rimeligt at tage penge og smykker fra flygtninge, og jeg var derfor nødt til at finde nogle tekster, der kunne snakke med hinanden i det univers”.

Når man er i Bertolt Brechts univers, er man også i kontakt med det, man kalder Verfremdung, som Brecht bruger enormt meget. Verfremdung er en særlig skrivemåde, spillestil og opsætning, som giver tilskuerne anledning til at forholde sig kritisk bedømmende til det sete i stedet for at blive suget ind i illusion og medleven. ”For eksempel sammenstiller Brecht ting – Det kan være en indsat sang, som ikke har noget som helst med resten at gøre - for at få publikum til at se, det her er et spil”, forklarer Eva, som også har indlagt verfremdung i sin opera i form af sprechtgesang, ligesom hun også klipper i tiden.

”I Bertolt Brechts rammefortælling har man både en tidsramme, der kan foregå hvornår som helst, men man har også en slags pan-europa. Man kan flytte rundt på tingene. Der har været muligheder for at lave nogle tableauer/scener, som hænger sammen på en måde, så man ved, at hun vandrer rundt med den kærre. Det er en super god rammefortælling”.

Musikken

Musikken har et folkemusikagtigt setup og er inspireret af folkemusiktraditionen fra Mellemøsten, Balkan og Klezmermusikken og kombinerer en umiddelbar tone med overraskende indfald og klassisk kompositionsmusik.

Med på musikersiden er Andreas Borregaard på akkordeon, Jesper Egelund på kontrabas og Frans Hansen på slagtøj.

Premiere i 2018

Projektet kører på skinner. Finansieringen er på plads med støtte fra Statens Kunstfond, og kammeroperaen er nu ved at blive skrevet færdig.

Hvad ønsker du, at folk får ud af operaen?

”Opera er en magtfuld kunstart til at nærme sig folks inderste hemmelige kamre, og det giver måske ad den vej mulighed for at bearbejde nogle følelser af nationale skampletter og menneskelig nød i flere forskellige betydninger(?!)”, slutter Eva vores interview.