Bliv medlem

Optagekriterier

Ansøgning om medlemsskab af Dansk Komponistforening indsendes elektronisk (evt. via tjenester som Dropbox eller WeTransfer - max upload på 25MB) og skal indeholde dokumentation for:

 • at du er selvstændig ophavsmand til et betydeligt antal kompositioner
 • at adskillige af disse værker har været fremført offentligt
 • at du er medlem af Koda (bemærk at det IKKE er muligt at være medlem af flere komponistforeninger på en gang)

Ansøgningen bør herudover indeholde:

 • et kortfattet "selvportræt" om din baggrund og dine ambitioner fremadrettet
 • din motivation for at søge ind i DKF
 • 4-6 af dine værker. Værkerne skal dokumenteres i form af partitur/noder (helst med tilhørende lydfil), eller som lyd- og/eller videofil.

Bedømmelse

Ansøgningen behandles af Dansk Komponistforenings optageudvalg. Der vil blive lagt vægt på:

 • at de indsendte værker demonstrerer et selvstændigt kunstnerisk udtryk
 • beherskelse af de præsenterede medier og formsprog
 • antal af professionelle offentlige opførelser
 • andre aspekter, som optageudvalget måtte ønske at lægge vægt på
   

Udvalget kan på eget initiativ bede dig om yderligere oplysninger og dokumentation til brug for sagens behandling.

Dit genremæssige eller kunstnerisk-æstetiske ståsted er uvedkommende for udvalgets tilgang til ansøgningen. Der lægges hovedvægt på en vurdering af din professionelle kompetence som komponist/lydkunstner. På baggrund af en samlet vurdering afgiver optageudvalget indstilling til Dansk Komponistforenings bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om optagelse.

Optageudvalget

Optageudvalget består af fire personer, der alle skal være medlemmer af Dansk Komponistforening. Højst et af disse medlemmer må samtidigt have sæde i bestyrelsen.

Hvert år udskiftes et medlem efter tur. Der kan ske umiddelbart genvalg. To medlemmer vælges af generalforsamlingen (i lige år) og to medlemmer er udpeget af bestyrelsen (i ulige år).

Optageudvalget består pt. af: Simon Løffler, Tine Louise Kortermand, Mette Nielsen og Allan Gravgaard Madsen.

I det omfang optageudvalget skønner det nødvendigt til afgørelse af en konkret ansøgning, kan udvalget beslutte at supplere sig med yderligere et medlem med særlig fagkompetence.