3 feb 2017

Børn og unge

Børn og unge skal opleve og inddrages i ny musik

I Dansk Komponistforening arbejder vi aktivt for, at børn og unge møder kunstmusik både i skolen, i medierne og i offentligheden.

Mange danske komponister arbejder med og underviser børn og unge på musikskoler og på workshops rundt om i landet hvor de sætter det skabende aspekt i centrum.

Dette arbejde bakker vi op om som forening, og er med til at booste gennem nære samarbejdspartnere og projekter.

Undervisning i komposition

Unge mennesker som ønsker at prøve kræfter med komposition, kan søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist. Læs mere her

Fem spor i ny dansk musik

Det digitale læremiddel Fem spor i ny dansk musik, har vi skabt i samarbejde med lektor på University College Syd, Else Marie Okkels. Materialet lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og musikskolelærere, og er dermed også et bidrag til tankerne om Den Åbne Skole

Materialet er opdelt i fem spor: vokalmusik, instrumentalmusik, musik for hjemmebyggede instrumenter, konceptuel musik og elektronisk musik. Disse spor er udvalgt, fordi de viser forskellige typer musik, men også forskellige tilgange til det at skrive musik i dag. www.femspor.dk
Det er gratis at bruge.

Soundmap.dk

er en undervisnings-APP, udviklet i samarbejde med komponisten Hans Sydow og programmør Sune Hede.

SOUNDMAP.DK er en kreativ platform, hvor elever og lærere på en sjov og enkel måde kan arbejde med lyd som udtryk og erfaringsform i undervisningen. På soundmap.dk kan man optage, redigere og lave et landkort af lyde. Alle der har lyst til at bruge Soundmap.dk som platform i deres eget pædagogiske arbejde kan gøre det. Kontakt Katrine Gregersen Dal for yderligere info eller Hans Sydow.

I danske komponisters værksteder

I danske komponisters værksteder inviterer børn indenfor i et kreativt værksted. Det handler om danske komponister og deres musik og om, hvordan musikken bliver til.

Materialet er rettet mod musikundervisningen for elever i 3. - 6. klasse og er skabt i samarbejde med UC Syd og lektor Else Marie Okkels.

Undervisningsmaterialet kan købes for 130 kr. pr. hæfte på Forlaget Dansk Sang og har sin egen hjemmeside https://www.komponistvaerksteder.dk/

 

Komponisternes undervisernetværk - kunstnerisk skabende processer

Et netværk bestående af komponister med interesse og viden indenfor undervisning og læring gennem kunstnerisk skabende processer for bl.a. børn og unge. 

Kontakt Katrine Gregersen Dal for nærmere information kd(a)komponistforeningen.dk