27 jun 2024

Symposium: dialog i musikken

DKF inviterer, med komponist og studielektor ved Københavns Universitet Mads Pagsberg i spidsen, til et spændende symposium på Københavns Universitet om dialog i musikken. Arrangementet er en unik mulighed for forskere, musikere, komponister og studerende at dykke ned i de komplekse dynamikker og muligheder, der ligger i den musikalske dialog.

 • Udfordringer: Hvad er det for udfordringer, der opstår i dialogen mellem komponister, dirigenter og ensembler. Hvordan kan vi sikre, at alle parter bliver hørt og forstået i den kreative proces?
 • Løsninger: Gennem fælles diskussioner og workshops vil vi udforske mulige løsninger og metoder til at forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem alle involverede parter.
 • Skabelse af et fælles sprog: Udvikle et fælles sprog, der gør det muligt at løfte os ud af noderne og skabe en mere dynamisk og improvisatorisk tilgang til musikskabelse.
   

Program:

 1. Velkomst og Introduktion:
  • Præsentation af symposiumets formål og struktur.
  • Kort introduktion af dagens talere og paneldeltagere.
 2. Paneldiskussion:
  • Musikere og komponister fra projektet deler deres erfaringer og perspektiver på musikalsk dialog.
  • Fokus på kommunikation, samarbejde og kreative processer.
 3. Workshops:
  • Interaktive sessions, hvor deltagerne arbejder sammen om at finde løsninger på specifikke udfordringer.
  • Praktiske øvelser i dialog og improvisation.
 4. Opsummering og Afslutning:
  • Sammenfatning af dagens diskussioner og forslag til fremtidige tiltag.
  • Mulighed for networking og uformelle samtaler.
    

Kom og bidrag med dine erfaringer og indsigter i denne vigtige diskussion om musikalsk dialog. Deltagelsen i symposiet er en unik chance for at være med til at forme fremtidens musikalske samarbejde og skabe nye muligheder for kunstnerisk udveksling.