16 apr 2024

Stor diversitet blandt arbejdslegaterne i årets første ansøgningsrunde

Dansk Komponistforenings legatudvalg har netop overstået behandlingen af ansøgninger om et arbejdslegat indenfor kunstmusikkens genreområder.

  • Der indkom 202 ansøgninger om et arbejdslegat.
  • Heraf blev 40 arbejdslegater bevilget til en samlet sum af 1.095.000 kr.
  • Tilsagnsprocenten var dermed på 20% med et gennemsnitligt bevillingsbeløb på 27.375 kr.
  • Blandt bevillingsmodtagerne var 30% medlemmer af DKF.
     

Diversiteten blandt projekterne var stor og niveauet generelt højt. Således blev der givet støtte til projekter så forskellige som:

Eks. A
Et arbejdslegat er givet til en komponist og lydkunstner, som arbejder indenfor installation og klanggivende lydskulpturer, samt performance, både alene og i samarbejder. Med en divers kulturel/etnisk baggrund, arbejder kunstneren bl.a. med ideer om forskellige identiteter.

Eks. B
Et legat er givet til en komponist, som ønsker at arbejde med registermateriale om befolkningen og med afsæt heri, skabe musikalsk materiale, der skal munde ud i et portræt i lyd af befolkningen.

Eks. C
En kunstner modtager midler til at arbejde videre på en en suite af værker, der indtil videre har budt på spoken word, akustiske instrumenter og synth. Det videre arbejde vil afsøge emnet yderligere, kredsende om samspillet mellem den menneskelige stemme, akustiske instrumenter og syntetisk frembragt lyd og klanglig dekonstruktion.

Eks. D
Denne komponists arbejde indenfor kompositionsmusikken er foregået i mange år, og modtageren har til stadighed forfinet og udviklet sit håndværk. Komponisten er optaget af forholdet mellem poesi og musik, både i tilfælde af direkte udsætning af digte, men også i en dybere sammenhæng, hvor digte kan indgå i kompositionerne som kim til materialet.

Legatudvalget består af fire medlemmer, hvoraf det ene er eksternt udvalgt. Udvalget behandler ansøgninger fire gange årligt, og i 2023 behandlede de i alt 755 arbejdslegatansøgninger.