Søg støtte

Dansk Komponistforening har to puljer, som du kan søge økonomisk støtte i:

 

Begge puljer støtter komponister og projekter indenfor kunstmusikkens genreområder - partiturmusik, lydkunst, eksperimenterende elektronisk musik og beslægtede genrer.

Hvor Komponistmidlerne støtter komponisters individuelle, professionelle virke inden for kunstmusik og lydkunst uanset genre, yder DKFs Produktionspulje støtte til kunstmusikmiljøet generelt (ensembler, festivaler og CD-udgivelser).

HVEM KAN SØGE ?

For at søge Komponistmidlerne skal man være medlem af Koda. DKFs Produktionspulje kan søges af både medlemmer af Koda og aktører i musikmiljøet i øvrigt.

HVEM FORDELER PENGENE ?

Begge puljer fordeles af Dansk Komponistforenings Fordelingsråd, som pt. består af Jeppe Just (formand), Peter Bruun, Svend Hvidtfelt Nielsen, Morten Riis, Simon Christensen og Sandra Boss.

HVOR KOMMER PENGENE FRA ?

Det er penge fra kunstnernes egne ophavsrettigheder, der financierer de to puljer - hver gang musikbrugerne betaler en krone til Koda for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv som støtte til nationale musikformål. Det er en del af disse midler, Kodas Kulturelle Midler, der danner grundlag for Dansk Komponistforenings puljer.