9 jan 2024

Poul Rovsing Olsen i podcast-form

Det første af en række podcastafsnit om komponisten Poul Rovsing Olsens liv og musik er netop blevet publiceret via "Klangkammeret" - Randers biblioteks prisvindende podcast om klassisk musik.

Fra tidligt i Rovsing Olsens historie stod det dog klart, at det er det globale snarere end det lokale, der skulle sætte dagsordenen. Op gennem 1920'erne og 30'erne blev han fanget ind af musik fra fjerne egne af verden, som han gik på opdagelse i via radioen i barndomshjemmet. I voksen alder inspirerede dette både til at rejse ud i verden med optageudstyr som musiketnolog, men også til at trække på inspiration fra ikke-vestlig musik i den komponistkarriere, der udfoldede sig parallelt hermed.

Samtidig med at den arbejdsomme og mangesidede Rovsing Olsen læste klaver og komposition på DKDM, uddannede han sig til jurist, og takket være denne fagkombination var han med til at udforme den danske lov om ophavsret i tiden efter anden verdenskrig. Han sad desuden i en lang række råd og bestyrelser indenfor musikkens verden i sin levetid og var bl.a. formand for DKF i perioden fra 1962 til 1967.

Det første af de tre annoncerede afsnit, "Rovsing Olsen 101: Radio-rejsende fra Randers", ridser den biografiske side af Poul Rovsing Olsens liv og virke op, bl.a. via interview med Rovsing Olsens enke, Louise Lerche. I de to næste afsnit laver podcastens vært, Mik Stegger, nedslag blandt komponistens værker i selskab med mennesker, der har haft hans musik tæt inde på livet.