13 apr 2024

Manglende dialog

Vi er opmærksomme på, at der lige nu bliver spredt rygter om, at Autors bestyrelse har søgt dialog med de andre foreninger, inden forslaget, der har til formål at omfordele store midler både fra DKF og fra Koda, blev stillet. Det er ikke sandt.

DKFs ledelse er først blevet bekendt med, at forslaget var på vej, på et møde den 19.02., hvor vi blev hasteindkaldt uden dagsorden. Her blev vi præsenteret for Autors omfordelingsmodel som del af en orientering om, at der var bestilt to rapporter, en om DKFs bevillinger og en om Autors bevillinger, samt at Autors bestyrelse havde besluttet sig for at stille et medlemsforslag til Kodas generalforsamling.

Forslaget har til formål at omfordele store midler både fra DKF og fra Koda.

DPA og Musikforlæggerne var ikke blevet orienteret, ej heller Kodas bestyrelse, der allerede havde drøftet forslag til generalforsamlingen, og hvor bestyrelsen besluttede sin indstilling til fordelingspolitik uden bemærkninger.

Her kan du læse referat af det bestyrelsesmøde i januar, hvor Kodas bestyrelse drøftede generalforsamlingen, som derefter blev besluttet på efterfølgende bestyrelsesmøde i februar. 

I det større billede hævdes det af nogle, at der er forsøgt en dialog mellem foreningerne mhp en omfordeling de sidste 6 år. I 2022 stillede et medlem af Autors bestyrelse og et medlem af DKFs bestyrelse tilsammen et medlemsforsalg til Kodas generalforsamling, netop om at beholde anbefalingen om en ‘ligelig’ fordeling mellem foreningerne – hvilket blev stemt igennem af generalforsamingen.