7 feb 2017

Kunstner i klassen

DANSK KUNSTNERRÅD søger 7 professionelle kunstnere til pilotprojektet ’Kunstner i Klassen’, som bl.a. er finansieret af FærchFonden, Kulturmødet Mors, Slots- og Kulturstyrelsen samt Spar Nord Foden.

Projektet finder sted på Hurup- og Tingstrup skole i september / oktober 2017.

Der er tale om projektforløb af to ugers varighed og du vil modtage honorar samt ophold i de to uger projektet varer. Dansk Kunstnerråd søger kunstnere til følgende kunstneriske felter fordelt på følgende klassetrin:

3. klasse: Billedkunst

4. klasse: Musik

5. klasse: Scenekunst

6. klasse: Kunsthåndværk / design

7. klasse: Litteratur

Det forventes, at du enten har en relevant kunstnerisk uddannelse eller flere års erfaring med formidling af kunst til børn og unge. Du skal forvente at føre logbog og være ansvarlig for ugeplan i samarbejde med klassens respektive lærer. Lokal forankring er et plus. Løn i overensstemmelse med huskunstnerordningen.

Er det dig vi leder efter? Send CV samt kort motivation til dkr@dansk-kunstnerraad.dk inden 15. marts

2017. Samtaler finder sted i slutningen af marts i Dansk Kunstnerråds lokaler på Hillerødgade 30a 1. sal, 2200 København.

Læs mere om ’Kunstner i Klassen’-projektet og Dansk Kunstnerråd her: http://www.dansk-kunstnerraad.dk.