24 maj 2024

Komponist-kollektivet

- nu også i Århus

Komponistkollektivet er et inkluderende community for komponister på tværs af alle genrer for musik og lydkunst, generationer og erfaringer.

Formen på Komponistkollektiv VFS er i sin grundform den samme som i det allerede eksisterende Komponistkollektiv København. Læs mere om komponistkollektivet.

Komponistkollektivet Århus afholder sit første møde d. 5. juni, hvor følgende punkter er på programmet:

• Introduktion af Komponistkollektiv
• Deltagere Komponistrunde
• Hvilken form skal denne gren af komponistkollektivet have herunder bla.:
• Beliggenhed
• Forelæsere
• Indhold

Der forberedes til hvert møde et slags komponistsymposium med mad og lidt vin, så derfor bedes man tilmelde sig senest 5 dage inden hvert møde.