26 nov 2019

Børn og unge skal opleve og inddrages i ny musik

Børn og unge skal også have muligheden for at møde kunstmusikken, lydkunsten og komponisterne bag musikkken. Dansk Komponistforening ønsker størst mulig diversitet af musikpædagogiske tilbud, og at børn og unge møder mange forskellige slags komponister de kan lære at kende og evt. spejle sig i. 

Flere af vores medlemmer arbejder med og underviser børn og unge på musikskoler, efterskoler og på workshops rundt om i landet, hvor de sætter det skabende aspekt i centrum.

Dette arbejde bakker vi op om som forening, ligesom vi også har taget initiativ til undervisningsmaterialer som Fem spor i ny dansk musik, I danske komponisters værksteder og har været med til at udvikle undervisnings-APP'en Soundmap.

Læs her om foreningens forskellige initiativer på musikundervisningsområdet:

Fem spor i ny dansk musik

Det digitale læremiddel Fem spor i ny dansk musik er skabt i samarbejde med lektor på University College Syd, Else Marie Okkels. Materialet lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og musikskolelærere, og er dermed også et bidrag til tankerne om Den Åbne Skole

Materialet er opdelt i fem spor: vokalmusik, instrumentalmusik, musik for hjemmebyggede instrumenter, konceptuel musik og elektronisk musik. Disse spor er udvalgt, fordi de viser forskellige typer musik, men også forskellige tilgange til det at skrive musik i dag. Find materialet på www.femspor.dk - Det er gratis at bruge!

I danske komponisters værksteder

I danske komponisters værksteder inviteres børn indenfor i et kreativt værksted. Det handler om danske komponister og deres musik og om, hvordan musikken bliver til.

Materialet er rettet mod musikundervisningen for elever i 3. - 6. klasse og er skabt i samarbejde med UC Syd og lektor Else Marie Okkels.

Undervisningsmaterialet kan købes for 130 kr. pr. hæfte på Forlaget Dansk Sang og har sin egen hjemmeside https://www.komponistvaerksteder.dk/

Soundmap

SOUNDMAP.DK er en undervisnings-APP, udviklet i samarbejde med komponisten Hans Sydow og programmør Sune Hede. APP'en er en kreativ platform, hvor elever og lærere på en sjov og enkel måde kan arbejde med lyd som udtryk og erfaringsform i undervisningen.

soundmap.dk kan man optage, redigere og lave et landkort af lyde. Alle der har lyst til at bruge Soundmap.dk som platform i deres eget pædagogiske arbejde kan gøre det.

Kontakt Sine Tofte Hannibal for yderligere info eller Hans Sydow

Komponist i klassen

Kunne du tænke dig at få besøg af en komponist i din skoleklasse? Vi har flere medlemmer, som har erfaring med at lave kompositionsworkshops i folkeskolen. Kontakt Sine Tofte Hannibal for yderligere info.

Støtte til undervisning i komposition

Unge mennesker, som ønsker at prøve kræfter med komposition, kan søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist. Læs mere her

Komponisternes undervisernetværk

Et netværk bestående af komponister med interesse og viden indenfor undervisning og læring gennem kunstnerisk skabende processer for bl.a. børn og unge. Netværket mødes et par gange om året. Har du lyst til at være en del af det, så kontakt Sine Tofte Hannibal